+420 491 612 900 pripojit@bezvanet.cz

Vzor smlouvy

Číslo smlouvy:              (variabilní symbol)

Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb neveřejné datové sítě  BezvaNET.

 

Poskytovatel:                                                                            a          uživatel:

BezvaNET  s.r.o.                                                               ………………………………………………

Máchova 226/IV                                                               ………………………………………………

Chlumec nad Cidlinou                                                 ………………………………………………

Tel.: …………………………………………..

IČO:27494497                                                             IČO/DIČ …………………………………….

DIČ: CZ27494497                                                       Naroz.: ……………………………………..

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb

1. Předmět smlouvy

Internetové připojení prostřednictvím neveřejné datové sítě BezvaNET.

2. Platba za služby

Cena služby byla stanovena dle ceníku TARIFY na  ………….  Kč ( včetně DPH ).

Daňový doklad – faktura bude vystavena se splatností 15 dní.

Doklad bude zasílán elektronicky na e-mailovou adresu …………………………………………………………

Poplatky za připojení budou účtovány ode dne připojení do sítě BezvaNET. Tímto dnem je ………………..

3. Účinnost smlouvy

[  ] standardní připojení

Smlouva se uzavírá na dobu 3 měsíců od data připojení. Pokud nedojde ze strany uživatele k písemnému odstoupení v tomto období, bude mu tato smlouva automaticky prodloužena na dobu neurčitou.

[   ] zvýhodněné připojení

Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců od data připojení. Pokud nedojde ze strany uživatele k písemnému odstoupení od smlouvy v tomto období, smlouva se automaticky prodlužuje na dobu neurčitou. Dojde-li k vypovězení smlouvy ze strany uživatele k dřívějšímu datu než 12 měsíců od data připojení, bude uživateli účtován instalační poplatek ve výši 1000,- Kč.

Uživateli bylo poskytovatelem bezplatně zapůjčeno zařízení pro příjem internetu v ceně 2500 Kč.

V případě poškození zapůjčeného zařízení ze strany uživatele, se uživatel zavazuje uhradit poskytovateli cenu zařízení uvedenou ve smlouvě, cena zařízení je uvedena včetně DPH.

 

K fakturaci / Jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ostatní smluvní podmínky

Podpisem smlouvy uživatel souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami, která jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

V Chlumci nad Cidlinou dne

 

Za poskytovatele:                                                                                               Za uživatele:

 

Tel. 491 612 900                 fakturace@bezvanet.cz                    www.bezvanet.cz                               č.ú. 178589668 / 0600

BezvaNET s.r.o.

Boženy Němcové 42
Chlumec nad Cidlinou 503 51

+420 491 612 900
pripojit@bezvanet.cz